แทงหวยออนไลน์ไม่มีขั้นต่ำ เกร็ดความรู้ เจ้าหน้าที่ออกรางวัลสลากกินแบ่ง

แทงหวยออนไลน์ไม่มีขั้นต่ำ

ผู้ทําหน้าที่ออกรางวัล แทงหวยออนไลน์ไม่มีขั้นต่ำ จะเป็นบุคลากรหญิงของสํานักงาน ฯ แล้วก็ข้าราชการหญิงจากหน่วยงานด้านนอกที่รับเชิญมาร่วมทําการออกรางวัล กรรมวิธีโดย

  1. คนที่ทําหน้าที่หมุนวงล้อจะหมุนโดยใช้มือสลับกัน ขวา – ซ้าย และก็เมื่อหมุนรางวัลกาลครั้งหนึ่งแล้ว จะขยับเลื่อนตําแหน่งไปที่วงล้อหลักต่อไป ด้วยเหตุนั้น วงล้อจะถูกหมุนสลับ ขวา – ซ้าย ทุกหนของการออกรางวัล
  2. วงล้อจะถูกหมุนไม่ต่ำลงมากยิ่งกว่า 5 รอบต่อครั้ง รวมทั้งเมื่อวงล้อหยุดหมุน เลข แทงหวยออนไลน์ไม่มีขั้นต่ำ ที่ปรากฏในกรอบสีแดงจะได้ผลสำเร็จของขวัญ โดยเครื่องออกรางวัลอัตโนมัติ Multipick ใช้สําหรับออกรางวัลที่ 2 แล้วก็ 3 มีเครื่องออกรางวัล 1 ชุด (6หลัก) รวมทั้งลูก

ปิงปองเลขลำดับ จํานวน 12 ชุด ซึ่งจะเลือกใช้ลูกปิงปองลำดับที่เพียงแค่ 6 ชุดแค่นั้น เพราะว่าการออกรางวัลลอตเตอรี่มีเพียงแต่ 6 หลัก

ลักษณะเครื่องออกรางวัลอัตโนมัติ Multipick แทงหวยออนไลน์ไม่มีขั้นต่ำ

– ใช้ระบบกระแสลม เป่าลมเพื่อลูกปิงปองเลขคละกัน

– ลูกปิงปองแต่ละชุด จะมีเลขลำดับ 0 – 9 กํากับ โดยลำดับที่เดียวกันจะมีสีเดียวกัน แล้วก็เลขลำดับ 0 – 9 จะมีสีไม่ซ้ำกัน

– ก่อนทําการออกรางวัล แทงหวยออนไลน์ไม่มีขั้นต่ำ จะนําลูกปิงปองในแต่ละชุด ใส่ลงในช่องเครื่องอัตโนมัติ Multipick ของแต่ละหลัก

ผู้ทําหน้าที่ออกรางวัล

ผู้ทําหน้าที่ออกรางวัล แทงหวยออนไลน์ไม่มีขั้นต่ำ จะเป็นประธานกรรมการที่รับเชิญมาร่วมทําการออกรางวัลในงวดนั้นๆโดย ประธานกรรมการจะเป็นผู้กดปุ่มสัญญาณเพื่อทําการออกรางวัล โดยปุ่มสัญญาณจะมีเลขลำดับ 1 – 3 เลข 1 เริ่มการออกรางวัล เลขลำดับ 2 เครื่องทํางานโดยระบบลมจะเป่าลมให้ลูกปิงปองข้างในแต่ละหลักคละกัน เลขลำดับ 3 ลมจะดันลูกปิงปองลูกใดลูกหนึ่งขึ้นมาบนกรวยข้างบนของเครื่องออกรางวับอัตโนมัติเพื่อได้ผลของขวัญ แล้วก็เครื่องออกรางวับอัตโนมัติจะใช้สําหรับการออกรางวัลในห้องออกรางวัลสํานักงานหวยรัฐบาลแค่นั้น ส่วนการออกรางวัลสลากเดินทางจะใช้วงล้อสำหรับเพื่อการออกรางวัลแทน

เครื่องมือลาดกระบัง 6

เป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้สําหรับการออกรางวัล แทงหวยออนไลน์ไม่มีขั้นต่ำ เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว และก็รางวัลที่ 1 มีจํานวน 7 ชุด และก็บอลเลขมีจํานวน 6 ชุด

ลักษณะเครื่องใช้ไม้สอยลาดกระบัง 6

– เครื่องไม้เครื่องมือลาดกระบัง 6 ข้างหน้าและก็ข้างๆโปร่งใส ข้างหลังทึบแสง ด้านในมีแกนพลาสติกใสสําหรับคละลูกฟุตบอลลำดับที่ ข้างๆมีด้ามจับมาเป็นๆแบบคันชู สําหรับให้ผู้ตัดสินออกรางวัล แทงหวย ชูคันชู เพื่อบอลตกลงมาในที่รองรับข้างหน้า ฐานของเครื่องมือเจาะจงเลขหลักที่ 1 – 6 เว้นเครื่องไม้เครื่องมือหลักกึ่งกลาง ไม่มีหลายเลขกํากับ ซึ่งจะใช้เฉพาะการออกรางวัลที่ 1

– บอลเลขลำดับมีลักษณะข้างหน้าทึบแสง แล้วก็ข้างหลังโปร่งใส แต่ละลูกจะมีลำดับที่กํากับอีกทั้ง 2 ด้าน บอลแต่ละชุดมีลำดับที่ 0 – 9 จํานวน 10 ลำดับที่จะใส่อยู่ในตลับพลาสติกทึบแสง

ลูกฟุตบอลสีแทนตําแหน่งรางวัล

แทงหวยออนไลน์ไม่มีขั้นต่ำ

ใช้แทนตําแหน่งรางวัลที่ 2 – 5 โดยประธานกรรมการจะเป็นผู้เสี่ยงจับลูกฟุตบอลสีว่าจะเริ่มทําการออกรางวัล แทงหวย ใดเรียงลําดับหลังหรือก่อน มีจํานวน 4 สี ดังต่อไปนี้

สีเหลือง แทนตําแหน่งรางวัลที่ 2 มีจํานวน 5 รางวัล
สีชมพู แทนตําแหน่งรางวัลที่ 3 มีจํานวน 10 รางวัล
สีเขียว แทนตําแหน่งรางวัลที่ 4 มีจํานวน 50 รางวัล
สีน้ําเงิน แทนตําแหน่งรางวัลที่ 5 มีจํานวน 100 รางวัล

โดยลูกยางเลขลำดับ แทงหวยออนไลน์ จะใช้สําหรับให้ประธานกรรมการเสี่ยงจับ มี 2 ชุด มี ชุดที่ 1 ใช้สําหรับเสี่ยงหลักออกรางวัล มีจํานวน 6 ลูก มี ลำดับที่ 1 – 6 ชุดที่ 2 ใช้สําหรับเสี่ยงเลขผู้ตัดสินออกรางวัล เพื่อขึ้นไปออกรางวัลด้วยเครื่องใช้ไม้สอย ลาดกระบัง 6 มีเลขลำดับ 1 – 9 โดยสำหรับเพื่อการออกรางวัลจะมีผู้ตัดสินเพียงแต่ 6 ท่านขึ้นไปทําหน้าที่ออกรางวัล

อัตราทดแทนการเช็ดกรางวัล

สลากกินแบ่ง 1 ชุด มี 1 ล้านฉบับๆละ 80 บาท ถ้าเกิดจําหน่ายหมดกําทีดเงินรางวัลต่อชุด ดังต่อไปนี้ โดยเริ่มใช้สถาปนาวดวันที่ 1

เดือนกันยายน พุทธศักราช2560

รางวัลที่ 1 จํานวน 1 รางวัลๆละ 6,000,000 บาท
รางวัลที่ 2 จํานวน 5 รางวัลๆละ 200,000 บาท
รางวัลที่ 3 จํานวน 10 รางวัลๆละ 80,000 บาท
รางวัลที่ 4 จํานวน 50 รางวัลๆละ 40,000 บาท
รางวัลที่ 5 จํานวน 100 รางวัลๆละ 20,000 บาท
รางวัลข้างๆรางวัลอันดับหนึ่ง จํานวน 2 รางวัลๆละ 100,000 บาท
รางวัลเลขหน้า 3 ตัว เสี่ยง 2 ครั้ง จํานวน 2,000 รางวัลๆละ 4,000 บาท
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว เสี่ยง 2 ครั้ง จํานวน 2,000 รางวัลๆละ 4,000 บาท
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว เสี่ยง 1 ครั้ง จํานวน 10,000 รางวัลๆละ 2,000 บาท
สลาก 1 ชุด มี 14,168 รางวัล เป็นเงิน 48,000,000 บาท

กรัม เงินรางวัลจะจ่ายแก่ผู้ถือสลาก แทงหวยออนไลน์ ฉบับที่ถูกรางวัลนํามาขอรับ
ข. หากสลากจําหน่ายไม่หมด เงินรางวัลหนึ่งๆจำต้องต่ำลงตามส่วน
ค. คนถูกหวยโปรดไปขอรับรางวัลด้านใน 2 ปีนับจากวันออกรางวัลสลาก ถ้าเกิดพ้นกําครั้งดจะนําส่งรายได้แผ่นดิน
ง. ผู้ขอรับเงินรางวัลจำต้องชําระค่าอากรแสตมป์ในอัตรา 1 บาทของเงินรางวัล ทุก 200 บาทหรือเศษของ 200 บาท

ในกรรมวิธีที่คนหนึ่งคน ต้องการจะศึกษาการเล่น แทงหวยออนไลน์ จำเป็นต้องผ่านการเรียนถึงกระบวนการในแต่ละขั้นตอนโดยตลอด แล้วก็ในแต่ละขั้นก็มีเงื่อนไขสําคัญทําให้กำเนิดความเจริญไปสู่ลำดับต่อไป เมื่อคุณเริ่มไปสู่โลกของนักเล่นสลากกินแบ่ง ด้วยจุดหมายอะไรก็ตามแต่ว่าโดยมากเป็นความคาดหมายของการลุ้นโชค คุณต้องศึกษากฎข้อตกลงของการเล่นสลากกินแบ่งแต่ละชนิด เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการตกลงใจ การเสาะหาเลขเด็ด สูตรคํานวที่งวดต่องวด สถิติสลากกินแบ่งย้อนไป และก็ยังรวมทั้งการครูดต้นไม้การขอสลากกินแบ่งจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ นำไปซึ่งวิธีการของการตัดสินใจเลือกเลขที่ปรารถนาในขั้นตอนสุดท้าย นักเล่นสลากกินแบ่ง เว็บไซต์นี้ โดยมากนั้น พวกเขาผ่านการทดสอบในหลายแนวทางจนตราบเท่ามีความเชื่อมั่นและมั่นใจได้รับการรับรองด้วยตัวเองแล้วว่าสำเร็จ เป็นทําให้พวกเขาถูกรางวัล จนตราบเท่าเค้าเหล่านั้นต่างมีแนวทางการเล่นเป็นของตนเอง รวมทั้งเมื่อแปลงเป็นคนเล่น สลากกินแบ่ง ก็จําเป็นควรมีคําชี้แจงที่มองมีเหตุผล ที่จะทําให้สามารถดํารงอยู่ในโลกของคนเล่นลอตเตอรี่ถัดไปนั้นเอง