หวยออนไลน์ เกร็ดความรู้ ขั้นตอนการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล

หวยออนไลน์

ผู้ทําหน้าที่ออกรางวัล หวยออนไลน์ จะเป็นบุคลากรหญิงของสํานักงาน ฯ และก็ข้าราชการหญิงจากหน่วยงานด้านนอกที่รับเชิญมาร่วมทําการออกรางวัล กรรมวิธีโดย

  1. คนที่ทําหน้าที่หมุนวงล้อจะหมุนโดยใช้มือสลับกัน ขวา – ซ้าย แล้วก็เมื่อหมุนรางวัลกาลครั้งหนึ่งแล้ว จะขยับเลื่อนตําแหน่งไปที่วงล้อหลักต่อไป ดังนั้น วงล้อจะถูกหมุนสลับ ขวา – ซ้าย ทุกคราวของการออกรางวัล
  2. วงล้อจะถูกหมุนไม่ต่ำลงมากยิ่งกว่า 5 รอบต่อครั้ง รวมทั้งเมื่อวงล้อหยุดหมุน เลขลำดับ หวยออนไลน์ ที่ปรากฏในกรอบสีแดงจะได้ผลสำเร็จของขวัญ โดยเครื่องออกรางวัลอัตโนมัติ Multipick ใช้สําหรับออกรางวัลที่ 2 รวมทั้ง 3 มีเครื่องออกรางวัล 1 ชุด (6หลัก) แล้วก็ลูก

ปิงปองเลขลำดับ จํานวน 12 ชุด ซึ่งจะเลือกใช้ลูกปิงปองเลขเพียงแต่ 6 ชุดแค่นั้น เหตุเพราะการออกรางวัลหวยรัฐบาลมีเพียงแต่ 6 หลัก

ลักษณะเครื่องออกรางวัลอัตโนมัติ Multipick หวยออนไลน์

– ใช้ระบบกระแสลม เป่าลมเพื่อลูกปิงปองเลขลำดับคละกัน

– ลูกปิงปองแต่ละชุด จะมีเลขลำดับ 0 – 9 กํากับ โดยเลขลำดับเดียวกันจะมีสีเดียวกัน และก็เลขลำดับ 0 – 9 จะมีสีไม่ซ้ำกัน

– ก่อนทําการออกรางวัล หวยออนไลน์ จะนําลูกปิงปองในแต่ละชุด ใส่ลงในช่องเครื่องอัตโนมัติ Multipick ของแต่ละหลัก

ผู้ทําหน้าที่ออกรางวัล

ผู้ทําหน้าที่ออกรางวัล หวยออนไลน์ จะเป็นประธานกรรมการที่รับเชิญมาร่วมทําการออกรางวัลในงวดนั้นๆโดย ประธานกรรมการจะเป็นผู้กดปุ่มสัญญาณเพื่อทําการออกรางวัล โดยปุ่มสัญญาณจะมีเลขลำดับ 1 – 3 เลขลำดับ 1 เริ่มการออกรางวัล เลข 2 เครื่องทํางานโดยระบบลมจะเป่าลมให้ลูกปิงปองข้างในแต่ละหลักคละกัน เลข 3 ลมจะดันลูกปิงปองลูกใดลูกหนึ่งขึ้นมาบนกรวยข้างบนของเครื่องออกรางวับอัตโนมัติเพื่อได้ผลสำเร็จของขวัญ แล้วก็เครื่องออกรางวับอัตโนมัติจะใช้สําหรับการออกรางวัลในห้องออกรางวัลสํานักงานสลากกินแบ่งแค่นั้น ส่วนการออกรางวัลสลากเดินทางจะใช้วงล้อสำหรับการออกรางวัลแทน

เครื่องไม้เครื่องมือลาดกระบัง 6

เป็นเครื่องมือที่ใช้สําหรับการออกรางวัล หวยออนไลน์ เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว และก็รางวัลที่ 1 มีจํานวน 7 ชุด และก็ลูกฟุตบอลเลขมีจํานวน 6 ชุด

ลักษณะวัสดุอุปกรณ์ลาดกระบัง 6

– เครื่องไม้เครื่องมือลาดกระบัง 6 ข้างหน้ารวมทั้งข้างๆโปร่งใส ข้างหลังทึบแสง ด้านในมีแกนพลาสติกใสสําหรับคละลูกฟุตบอลเลขลำดับ ข้างๆมีด้ามจับมาแบบเป็นๆแบบคันชู สําหรับให้ผู้ตัดสินออกรางวัล แทงหวยออนไลน์ไม่มีขั้นต่ำ ชูคันชู เพื่อลูกฟุตบอลตกลงมาในที่รองรับข้างหน้า ฐานของเครื่องไม้เครื่องมือเจาะจงเลขลำดับหลักที่ 1 – 6 เว้นเครื่องไม้เครื่องมือหลักกึ่งกลาง ไม่มีหลายเลขกํากับ ซึ่งจะใช้เฉพาะการออกรางวัลที่ 1

– บอลเลขมีลักษณะข้างหน้าทึบแสง และก็ข้างหลังโปร่งใส แต่ละลูกจะมีเลขลำดับกํากับทั้งยัง 2 ด้าน บอลแต่ละชุดมีลำดับที่ 0 – 9 จํานวน 10 เลขลำดับจะใส่อยู่ในตลับพลาสติกทึบแสง

ลูกบอลสีแทนตําแหน่งรางวัล

หวยออนไลน์

ใช้แทนตําแหน่งรางวัลที่ 2 – 5 โดยประธานกรรมการจะเป็นผู้เสี่ยงจับลูกฟุตบอลสีว่าจะเริ่มทําการออกรางวัล แทงหวยออนไลน์ไม่มีขั้นต่ำ ใดเรียงลําดับก่อนหรือหลัง มีจํานวน 4 สี ดังต่อไปนี้

สีเหลือง แทนตําแหน่งรางวัลที่ 2 มีจํานวน 5 รางวัล
สีชมพู แทนตําแหน่งรางวัลที่ 3 มีจํานวน 10 รางวัล
สีเขียว แทนตําแหน่งรางวัลที่ 4 มีจํานวน 50 รางวัล
สีน้ําเงิน แทนตําแหน่งรางวัลที่ 5 มีจํานวน 100 รางวัล

โดยลูกยางเลข หวย จะใช้สําหรับให้ประธานกรรมการเสี่ยงจับ มี 2 ชุด มี ชุดที่ 1 ใช้สําหรับเสี่ยงหลักออกรางวัล มีจํานวน 6 ลูก มี เลข 1 – 6 ชุดที่ 2 ใช้สําหรับเสี่ยงลำดับที่ผู้ตัดสินออกรางวัล เพื่อขึ้นไปออกรางวัลด้วยเครื่องใช้ไม้สอย ลาดกระบัง 6 มีเลข 1 – 9 โดยสำหรับในการออกรางวัลจะมีผู้ตัดสินเพียงแค่ 6 ท่านขึ้นไปทําหน้าที่ออกรางวัล

อัตราทดแทนการเช็ดกรางวัล

สลากกินแบ่ง 1 ชุด มี 1 ล้านฉบับๆละ 80 บาท หากจําหน่ายหมดกําคราวดเงินรางวัลต่อชุด ดังต่อไปนี้ โดยเริ่มใช้สถาปนาวดวันที่ 1

ก.ย. พุทธศักราช2560

รางวัลที่ 1 จํานวน 1 รางวัลๆละ 6,000,000 บาท
รางวัลที่ 2 จํานวน 5 รางวัลๆละ 200,000 บาท
รางวัลที่ 3 จํานวน 10 รางวัลๆละ 80,000 บาท
รางวัลที่ 4 จํานวน 50 รางวัลๆละ 40,000 บาท
รางวัลที่ 5 จํานวน 100 รางวัลๆละ 20,000 บาท
รางวัลข้างๆรางวัลอันดับหนึ่ง จํานวน 2 รางวัลๆละ 100,000 บาท
รางวัลเลขหน้า 3 ตัว เสี่ยง 2 ครั้ง จํานวน 2,000 รางวัลๆละ 4,000 บาท
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว เสี่ยง 2 ครั้ง จํานวน 2,000 รางวัลๆละ 4,000 บาท
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว เสี่ยง 1 ครั้ง จํานวน 10,000 รางวัลๆละ 2,000 บาท
สลาก 1 ชุด มี 14,168 รางวัล เป็นเงิน 48,000,000 บาท

กรัม เงินรางวัลจะจ่ายแก่ผู้ถือสลาก หวย ฉบับที่ถูกรางวัลนํามาขอรับ
ข. หากสลากจําหน่ายไม่หมด เงินรางวัลหนึ่งๆจำต้องลดน้อยลงตามส่วน
ค. คนถูกหวยโปรดไปขอรับรางวัลข้างใน 2 ปีนับจากวันออกรางวัลสลาก ถ้าพ้นกําคราวดจะนําส่งรายได้แผ่นดิน
ง. ผู้ขอรับเงินรางวัลจำต้องชําระค่าอากรแสตมป์ในอัตรา 1 บาทของเงินรางวัล ทุก 200 บาทหรือเศษของ 200 บาท

ในกรรมวิธีการที่คนหนึ่งคน ต้องการจะศึกษาการเล่น หวย จำเป็นต้องผ่านการศึกษาเล่าเรียนถึงแนวทางการในแต่ละขั้นตอนโดยตลอด และก็ในแต่ละขั้นก็มีเงื่อนไขสําคัญทําให้กำเนิดความก้าวหน้าไปสู่ลำดับต่อไป เมื่อคุณเริ่มไปสู่โลกของนักเล่นสลากกินแบ่ง ด้วยจุดมุ่งหมายใดๆแต่ว่าส่วนมากหมายถึงความปรารถนาของการลุ้นโชค คุณจึงควรศึกษากฎข้อตกลงของการเล่นลอตเตอรี่แต่ละจำพวก เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการตกลงใจ การสืบเสาะหาเลขเด็ด สูตรคํานวที่งวดต่องวด สถิติสลากกินแบ่งย้อนไป และก็ยังรวมทั้งการครูดต้นไม้การขอสลากกินแบ่งจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ นำไปซึ่งแนวทางการของการตัดสินใจเลือกเลขที่อยากในขั้นตอนสุดท้าย นักเล่นสลากกินแบ่ง เว็บไซต์แห่งนี้ จำนวนมากนั้น พวกเขาผ่านการทดสอบในหลายแนวทางกระทั่งมีความแน่ใจได้รับการยืนยันด้วยตัวเองแล้วว่าเห็นผล เป็นทําให้พวกเขาถูกรางวัล จนกว่าเค้าเหล่านั้นต่างมีแนวทางการเล่นเป็นของตนเอง รวมทั้งเมื่อเปลี่ยนเป็นคนเล่นสลากกินแบ่งก็จําเป็นควรมีคําชี้แจงที่มองมีเหตุผล ที่จะทําให้สามารถดํารงอยู่ในโลกของคนเล่น ลอตเตอรี่ ถัดไปนั้นเอง